Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1188 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Leser i Telemarksavisa 17.juni 2015 at statssekretær Tom Cato Karlsen påstår at han har sendt brev til Skien Kommune etter vedtaket 4.desember i 2014 om at de ikke ville få statstilskudd til Skien lufthavn, Geiteryggen. Ordføreren viser til at han ikke har sett noe brev, SD kan heller ikke finne et slikt brev.
Har departementet sendt et slikt brev eller farer statssekretæren med usannheter?

Begrunnelse

I Telemarksavisa 17.juni sier ordføreren at kommunen ikke har fått noe brev fra SD om at statstilskuddet skulle opphøre.
Statssekretær Tom Cato Karlsen hevder at han har sendt et slik brev etter vedtaket 4.desember 2014. Sitat fra avisen:

"Det ble vedtatt i Stortinget 4.desember og etter det sendte jeg et brev der jeg informerte om at man ikke ville få statstilskudd."

Ordføreren sier at hun aldri har sett noe brev.
Kommunen kan ikke finne at det er kommet inn et slikt brev, og SD kan ikke finne at det er sent et slikt brev. Forutsatt at dette er riktig gjengitt av avisen så virker dette merkelig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Til representanten Juviks informasjon kan jeg nevne at Samferdselsdepartementet sendte 5. januar 2015 brev om at Skien lufthavn ikke vil være berettiget til å motta tilskudd fra den nye ordningen fra 2016. Dette i tråd med den informasjonen som er gitt av statssekretær Karlsen. Brevet ble adressert til Skien lufthavn AS som har konsesjon og driver lufthavna. Skien lufthavn AS er kommunens eget selskap, og departementet har i dialogen om saken forholdt seg til dette. Representanten Juvik tar derved feil når det antydes at et slikt brev ikke finnes og at SD ikke kan finne brevet.