Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1233 (2014-2015)
Innlevert: 29.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 01.07.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Det er stor usikkerhet blant folk om hva narasin er. For å fremme folkeopplysning og informasjon til forbruker er det viktig at fakta kommer fram slik at folk sjøl kan vurdere uttalelser og påstander om narasin i media. Patentgodkjennelsen for narasin ("Unites States Patent") er fra 3. august 1982 og heter "Process for preparing narasin".
Jeg spør derfor om statsråden kan legge ut patentgodkjennelsen for narasin på departementets hjemmesider slik at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for folk?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg er helt enig i at det er viktig å bidra til at norske forbrukere får tilstrekkelig og riktig informasjon i alle saker av betydning for mattryggheten. Jeg anser imidlertid ikke at informasjon om amerikanske patenter er en del av departementets ansvarsområde, og det er således ikke aktuelt å legge ut slik informasjon på våre hjemmesider.