Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1289 (2014-2015)
Innlevert: 10.08.2015
Sendt: 10.08.2015
Besvart: 18.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Justisministeren har tidligere ikke kunnet oppgi prisen på overføring av innsatte til Nederland. Vi leser i avisen at forhandlingene med flyselskapet nå er ferdig og at de første charterflyene skal gå i nær framtid. I media opplyses det også at personell som skal delta i transporten får opplæring.
Hva koster charterflyavtalen som er fremforhandlet og hvor store kostnader er beregnet til opplæring av personell i forbindelse med transport av innsatte til Nederland?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er gjennomført en anbudskonkurranse på levering av ti flyvninger mellom Norge og Nederland i forbindelse med at Norgerhaven fengsel skal åpnes. SAS vant konkurransen. Kriminalomsorgsdirektoratet har ute på anbud en rammeavtale for flyvninger i driftsperioden. Av hensyn til de kontrakter som skal inngås, kan jeg ikke på nåværende tidspunkt gå ut med prisen på avtalen med SAS.
Når det gjelder opplæring har utpekt personell i kriminalomsorgen fått opplæring i regi av kriminalomsorgen og Politiets utlendingsenhet (PU). Om lag 60 ansatte har fått opplæring i totalt 40 timer hver. Det er betalt om lag 200 000 kroner til PU for opplæringen som de har levert.
Alle omkostninger i forbindelse med transport og opplæring av personale i 2015 vil dekkes innenfor den totale bevilgningen for 2015 på 109 mill. kroner.