Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1459 (2014-2015)
Innlevert: 22.09.2015
Sendt: 23.09.2015
Besvart: 30.09.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Det har i lang tid blitt diskutert ein eventuell verdensarvnominasjon av Lofoten, men arbeidet har lege på is i nokre år. I september 2014 ba eit samla Lofotråd regjeringa ta opp at dette arbeidet. Klima- og miljøministeren svarte m.a. at regjeringa vil avvente den lokale handsaminga av spørsmålet om Lofotodden nasjonalpark, før dei vil ta stilling til Lofotrådet si tilråding. No har dei to kommunane varsla ein søknad om å etablere nasjonalpark.
Vil regjeringa no starte arbeidet med ein verdsarvnominasjon for Lofoten?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Nominasjonsprosessen for Lofoten ble etter ønske fra Lofotrådet stanset i 2009 før det var utarbeidet en ferdig søknad. Lofotrådet har i brev av 9. oktober 2014 til departementet bedt om at nominasjonsprosessen for Lofoten gjenopptas. En forutsetning for eventuelt å gjenoppta denne prosessen er at saken har lokal oppslutning.
Utfallet av den lokale behandlingen av nasjonalparkforslaget i Moskenes kommune og Vestvågøy kommune vil inngå som relevant del av grunnlaget for Klima- og miljødepartementets vurdering av saken. Departementet har derfor avventet å behandle Lofotrådets anmodning om gjenopptakelse av nominasjonsprosessen til utfallet av denne behandlingen er klar. Dette ble formidlet til Lofotrådet i brev av 18. desember 2014. Saken ble behandlet i kommunestyret i Moskenes kommune 24. juni og Vestvågøy kommune 16. juni i år og begge kommunestyrene besluttet å gå inn for opprettelse av nasjonalpark.
Klima- og miljødepartementet vil ta kommunestyrenes beslutning med i vurderingen av om det er grunnlag for å gjenoppta nominasjonsprosessen, men jeg ønsker ikke nå å bli mer konkret på når en endelig avgjørelse av dette spørsmålet kan foreligge.