Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:13 (2015-2016)
Innlevert: 02.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 07.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Politidirektoratet har fastsatt mål for responstid. Responstid stiller krav til hvor raskt politiet skal komme til et hendelsessted.
Er statsråden enig i at responstidskravene innebærer at dersom hendelsen er et politioppdrag, så vil ikke kravet være oppfylt dersom en annen nødetat kommer til åstedet innenfor kravet til responstid, men ikke politiet selv?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: De kravene som er stilt til responstid i politiet gjelder politiets responstid – uavhengig av når annen nødetat kommer til stedet. Responstid defineres som den tiden det tar fra telefonen begynner å ringe ved politiets operasjonssentral til første politienhet er fremme på stedet. Kravene til responstid gjelder kun hasteoppdrag, dvs. hendelser som krever umiddelbar innsats fra politiet. Dette kan være hendelser der liv er direkte truet, hendelser med alvorlig personskade eller hendelser der politiet må sikre bevis i alvorlige straffesaker. Kravene formidler ikke hva publikum kan forvente av respons ved f.eks. et innbrudd som skjer mens de som bor der er på ferie. De nasjonale kravene til responstid er differensiert ut fra tre tettstedskategorier. Disse er basert på befolkningstetthet. Det er videre stilt krav til hva responstiden skal være under i halvparten av hasteoppdragene og i 80 % av hasteoppdragene i hver tettstedskategori. Basert på målingene fra 2014 er det i tillegg stilt noe ulike krav til de 27 politidistriktene. Ettersom det er stilt krav til 50 % og 80 % av hasteoppdragene, kan man ikke trekke slutning om politiet har nådd kravene til responstid ved å legge enkeltoppdrag til grunn. Politiet vil i en del tilfeller kunne ha lengre responstid enn det kravene tilsier og samtidig være i stand til å nå kravene. Uansett vil politiet alltid tilstrebe å komme så raskt som mulig til oppdrag som av politiet er vurdert til å haste.