Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:23 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 05.10.2015
Besvart: 13.10.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Nå er hoveddelen av attføringstilbudet i Norge anbudsutsatt. Begrunnelsen var at endringen skulle gi mer mangfold i attføringstilbudet og at antall leverandører skulle øke.
Har statsråden dokumentasjon på at antall leverandører har økt, at endringen har ført til mer mangfold i tilbudet og statistikk over hvor mange anbud henholdsvis de offentlige, ideelle og kommersielle bedriftene har vunnet i etterkant?

Begrunnelse

Til tross for svært negative tilbakemeldinger på høringsrunden, valgte regjeringen i fjor å sende store deler av attføringstilbudet i Norge på anbud. Over hele landet fører det nå til at attføringsbedrifter må legge ned. I følge Jonny Simenes, som er forbundsleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk, ser det ut til å bli færre leverandører i alle landets fylker, slik at man ser et mindre mangfoldig tilbud. Det er de største kommersielle selskapene som vinner. SV er bekymret over at vi nå mister gode tilbud som har blitt bygget opp av årevis med erfaring og stor kompetanse.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: En rekke arbeidsmarkedstiltak er organisert slik at Arbeids- og velferdsetaten kjøper tiltaksplasser og tjenester fra eksterne tiltaksarrangører. Da er utgangspunktet at lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal gjelde for å sikre likebehandling og åpenhet i anskaffelsesprosessen.
Arbeids- og velferdsetaten er i ferd med å gjennomføre en omfattende anbudsrunde for å anskaffe bedre avklarings- og oppfølgingstjenester for arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne. Anbudskonkurransene i fylkene har hatt bred deltakelse av aktører fra mange forskjellige kompetanse- og kunnskapsmiljø. Anbudene har gått til både etablerte leverandører som attførings- og vekstbedrifter, og til nye, private aktører med relevant kompetanse på det arbeidsmarkedsfaglige området. Dette mener jeg til sammen vil sikre et større mangfold i tilbudet til brukerne enn det vi har hatt før.
I denne anbudskonkurransen tillegges tilbudets kvalitet mest vekt. Prioriteringen av kvalitet i tjenestetilbudet har ført til at enkelte godt kvalifiserte leverandører har blitt eneleverandør i sitt fylke. Det gjelder både attføringsbedrifter og private aktører. Selv om man kunne ha ønsket at flere leverandører hadde nådd opp i konkurransen, har jeg full tillit til at NAV har valgt de beste leverandørene i hvert fylke. Alle fylker er delt inn i flere tjenestesteder for å sikre at brukerne får et tilbud i sitt nærområde.
I de åtte fylkene hvor anbudskonkurranser nå er gjennomført, er rundt halvparten av avtalene inngått med attførings- og vekstbedrifter og rundt halvparten inngått med private aktører. Ideelle organisasjoner er foreløpig registrert som underleverandør i ett fylke.
Påstanden om at NAV skulle gi oppdrag til kommersielle aktører og overse andre gode tilbydere faller på sin egen urimelighet. NAV måles på å få flere i arbeid. Det skjer ikke om levering av sentrale arbeidsmarkedstjenester settes ut til useriøse aktører som kun er opptatt av kortsiktig fortjeneste. Det påstås i begrunnelsen for spørsmålet at attføringsbedrifter over hele landet må legge ned. Det er ukjent for meg. Jeg kan ikke se at det foreligger slike opplysninger.
Jeg har stor tiltro til at denne anbudsrunden vil gi brukerne bedre arbeidsmarkedstjenester. Nå må anskaffelsesprosessen gå sin gang, og tjenestene bli tatt i bruk. Departementet har satt i gang en ekstern evaluering av både selve anbudsprosessen og tjenestetilbudet til brukerne. Det vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for å utvikle arbeidsmarkedstjenestene videre.