Skriftlig spørsmål fra Fredrik Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:237 (2015-2016)
Innlevert: 19.11.2015
Sendt: 20.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Fredrik Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Fredrik Bjørnebekk-Waagen (A): På hvilken måte vil statsråden følge opp initiativet fra Sarpsborg kommune om å bedre soningsforholdene ved Ravneberget fengsel og vil statsråden være positiv til en utvidelse av fengselet slik Sarpsborg kommune foreslår?

Begrunnelse

Ravneberget fengsel er et av få kvinnefengsler i Norge og har en kapasitet på 40 plasser. Dette gjør at det soner opptil fire kvinner på samme rom. Dette forringer kvaliteten på kriminalomsorgen. Sarpsborg kommune eier fengslet og ordføreren har signalisert i brev til justiskomiteen 12.01.15 at Sarpsborg kommune er villig til å stå for investeringen forutsatt en langsiktig leieavtale med Kriminalomsorgen.
En utvidelse med 20 celler vil kreve en investering på rundt 17 millioner kroner for kommunen, og en økt leie på ca. 1,1 million kroner per år ved 30 års leie. Dette vil da gi en vesentlig bedring av soningsforholdene og økt soningskapasitet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for straffegjennomføringskapasitet på Østlandet. Den omfatter all kapasitet i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Ravneberget fengsel blir også vurdert i denne sammenheng. Utredningen skal nå gjennom kvalitetssikring (KS1) iht. regelverket for store statlige investeringer. Hva som eventuelt skal skje med Ravneberget fengsel vil jeg komme tilbake til.