Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:238 (2015-2016)
Innlevert: 19.11.2015
Sendt: 20.11.2015
Besvart: 26.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil statsråden ta initiativ til samtaler med de politiske partiene på Stortinget om muligheter for å sikre rammebetingelser for kommersiell allmennkringkasting før det blir kunngjort ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkaster?

Begrunnelse

Stortinget har til behandling Meld. St. 38 (2014-2015) om allmennkringkasting og mediemangfold. I denne skriver regjeringen at det vil bli lyst ut ny avtale "om status som formidlingspliktig allmennkringkaster som alle interesserte aktører kan søke på", og at dette vil bli gjort "i god tid før TV2s avtale med staten går ut 31. desember 2016". TV2 uttrykte i komiteens høring om Meld. St. 38 bekymring for fremdriften i arbeidet. Arbeiderpartiet ber regjeringen ta initiativ til samtaler mellom partiene på Stortinget for å sikre mulighetene for kommersiell allmennkringkasting med hovedsete i Bergen også i fremtiden.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Kommersiell allmennkringkasting har en stor verdi for mediemangfoldet og har en skjerpende effekt på NRKs tilbud. Regjeringen varslet derfor i stortingsmeldingen om allmennkringkasting Meld. St. 38 (2014-2015) Open og opplyst at Kulturdepartementet, i god tid før TV 2s avtale med staten løper ut, vil kunngjøre en ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkaster.
Krav om egenprodusert innhold og lokalisering i Bergen vil videreføres i en ny avtale. Hva avtalen for øvrig skal inneholde er til vurdering i departementet. Regjeringen har en god dialog med TV 2 og andre aktører om det øvrige innholdet i en ny avtale. Jeg tar sikte på å kunngjøre en ny avtale i løpet av første halvår 2016, etter Stortingets behandling av allmennkringkastingsmeldingen. Stortinget er derfor gitt anledning til å komme med innspill før det blir kunngjort en ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkaster.