Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:287 (2015-2016)
Innlevert: 02.12.2015
Sendt: 02.12.2015
Besvart: 09.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Kan en skoleleder kreve at alle lærere og andre ansatte skal være med på skolegudstjeneste?

Begrunnelse

I forbindelse med julefeiringen er det tradisjon for at mange skoler i samarbeid med den lokale kirke arrangerer skolegudstjeneste. Siden gudstjenester ansees å være av forkynnende karakter, kan de elever som ikke ønsker å delta få fritak. Skolene skal da tilby et annet undervisningsopplegg for disse. Disse reglene er tydelige og er av de fleste å anse som uproblematiske.
Mitt spørsmål handler om de ansattes mulighet til ikke å være med på gudstjeneste og skoleleders rett til instruere en slik deltagelse.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Skolegudstjenester har lang tradisjon og stor oppslutning i den norske skolen. Jeg er glad for at mange skoler tilbyr elevene å besøke kirken og være med på en skolegudstjeneste.
I motsetning til elevene har ikke lærere en rett etter opplæringsloven til fritak for denne typen aktiviteter.
Om skoleledelsen kan kreve at de ansatte er med på skolegudstjenesten dreier seg om hva det er saklig at en arbeidsgiver kan kreve av den enkelte ansatte. Saklighetsvurderingen vil variere ut fra hva som er den ansattes arbeidsoppgaver til vanlig. Skolegudstjenester som skjer i skoletiden er en del av elevenes opplæring og de ansattes arbeidsdag i skolen. En lærer må derfor forvente at det kan være en del av arbeidsoppgavene å følge elevene til gudstjeneste og ha tilsyn med dem der.