Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:295 (2015-2016)
Innlevert: 03.12.2015
Sendt: 04.12.2015
Besvart: 09.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Er ambisjonsnivået for den såkalte kommunereformen nå redusert til at den anses som vellykket dersom et ensifret antall kommuner spredt utover hele landet slår seg sammen innen stortingsvalget 2017?

Begrunnelse

Høyre gikk til valg på en storstilt kommunesammenslåingsreform. Gjennom denne reformen skulle Høyre skape «mer robuste kommuner» som skulle «ruste Norge for fremtiden». NHO sa i en tidlig fase at de mener at Norge i fremtiden bør ha 100 kommuner. Statsminister Erna Solberg sa til Aftenposten i valgkampen i 2015 at hun mente Norge måtte ha under 400 kommuner etter at prosessen med kommunesammenslåing var over.
NRK kunne 03.12.2015 melde at mindre enn en måned før fristen har kun fem kommuner søkt om kommunesammenslåing. I intervjuet uttaler Kommunal- og moderniseringsministeren følgende til NRK:

«Vi har kommet godt i gang. Den forrige store kommunereformen i Norge, som ble gjennomført på begynnelsen av 60-tallet - den tok 20 år å gjennomføre. Får vi fire eller fem sammenslåinger i første omgang, og flere før fristen 1. juli neste år, så mener jeg det er bra.»

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Som jeg sa i intervjuet stortingsrepresentanten viser til, er det mange kommuner som jobber godt med kommunereformen, og jeg har tro på at mange rekker fristen i reformens hovedløp som er 1. juli 2016.
Regjeringens ambisjoner for kommunene og tjenestene til innbyggerne er store. Vi vil sikre sterke velferdskommuner. Det krever større kommuner med sterke fagmiljø. Det er derfor vi nå har lagt til rette for gode prosesser og virkemidler slik at kommunene kan benytte muligheten til å styrke seg for framtiden. Slik får vi kommuner med mer makt og myndighet, og som kan gi gode tjenester til innbyggerne.