Skriftlig spørsmål fra Rannveig Kvifte Andresen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:314 (2015-2016)
Innlevert: 08.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av utenriksminister Børge Brende

Rannveig Kvifte Andresen (SV)

Spørsmål

Rannveig Kvifte Andresen (SV): Vil utenriksministeren fremme krav til Marokko om at FNs spesialutsending til Vest-Sahara må få en permanent og uhindret tilgang til de okkuperte delene av Vest-Sahara?

Begrunnelse

I november i år skjedde det nok en gang at den marokkanske regjeringen nektet FNs spesialutsending Christopher Ross å reise til okkuperte Vest-Sahara. Under Ross sitt besøk til regionen i desember fikk han dermed kun samtale med marokkanske myndigheter i Rabat, og med Polisario i de saharawiske flyktningleirene, men ikke med folk i de annekterte områdene. Det er naturlig at FNs spesialutsending til Vest-Sahara må ha uhindret tilgang til å besøke Vest-Sahara, og at det ikke stilles begrensninger til hvor han reiser i det ikke-selvstyrte territoriet. Tilgangen må gjelde begge deler av territoriet, inkludert de delene som er under marokkansk anneksjon.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. FNs sikkerhetsråd forutsetter at en politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara. Norges linje er å støtte FNs arbeid for en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar en slik selvbestemmelsesrett.
Vi oppfordrer partene til å forsøke å finne en rettferdig og varig løsning som kan aksepteres av begge, og som er i tråd med FN-paktens formål og prinsipper. Vi er kjent med FNs utfordringer, og vi anmoder alle involverte om å ta de grep som er nødvendige for å få fremgang i den politiske prosessen. Gjennom vår FN-delegasjon i New York har vi løpende, uformelle konsultasjoner med nærstående land om disse spørsmålene.
Det er viktig å legge til rette for at FN og United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) fortsetter sitt arbeid i tilknytning til Vest-Sahara-konflikten. Som ledd i å finne en politisk løsning er det svært viktig at spesialutsending Christopher Ross får utøve sitt mandat uhindret. Vi er i dialog med Ross om utfordringene han har med å få tilgang til alle områdene mandatet hans gir rom for. Som ledd i spesialutsendingens arbeid inngår selvsagt besøk til alle deler av Vest-Sahara, også de Marokko-kontrollerte.
Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent råderett over Vest-Sahara, praktiserer landet de facto kontroll over området. På generelt grunnlag oppfordrer Norge Marokko til å utvise åpenhet når det gjelder tilgang til Vest-Sahara. Norge har en konstruktiv og åpen dialog med Marokko, og spørsmål om Vest-Sahara inngår i denne dialogen.
Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) i mars i år.