Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:316 (2015-2016)
Innlevert: 08.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Har kunnskapsdepartementet fastsatt de økonomiske satsene for profilskoler og privat yrkesfagopplæring?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: De foreløpige tilskuddssatsene for frittstående skoler for 2016 er basert på samme inndeling som tilskuddssatsene i 2015.
Tilskuddssatsene for frittstående grunnskoler i Norge består av fire ulike satser. Satsene skiller mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet, og for elevtall over og under 53 elever. Det er ikke en egen sats for profilskoler på grunnskolenivå.
For frittstående videregående skoler i Norge er tilskuddssatsene inndelt etter utdanningsprogram. Det er egne satser for de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det er ikke en egen sats for profilskoler. Hvilken sats som vil gjelde for en profilskole, avhenger av skolens profil. En profilskole som ikke faller under en av de eksisterende tilskuddssatsene, vil få tilskuddssatsen for det utdanningsprogrammet som ligger nærmest skolens profil.