Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:362 (2015-2016)
Innlevert: 16.12.2015
Sendt: 16.12.2015
Besvart: 06.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Når forventer justisministeren at arbeidet med å sikre permanente løsninger er utført, slik at faren for fortsatte utfall i deler av Nødnett Nord-Trøndelag reduseres?

Begrunnelse

I svar på spørsmål nr. 310 om Nødnett skriver justisministeren at det mangler ca. 30 av totalt 2050 basestasjoner, at et fåtall stasjoner har midlertidige generatorløsninger i påvente av leveranser av fast strøm og at noen få basestasjoner har kun én linje inn og dermed mangler redundans ved et eventuelt utfall av linjen, noe som gir sårbarhet i enkelte områder inntil disse leveransene er på plass.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: DNK opplyser at alle basestasjoner er etablert i Nord-Trøndelag, men at det har vært et uvanlig høyt antall utfall i deler av Nord-Trøndelag. DNK opplyser videre at de har iverksatt en rekke konkrete tiltak for å redusere sårbarheten i Nødnett i Nord-Trøndelag. Det er nå levert to datalinjer til alle basestasjoner for å sikre redundans ved et eventuelt utfall. Det som gjenstår er feilretting på en enkelt linje. Været har hindret framkomst for helikopter til basestasjonen, men så snart været tillater det, vil feilretting gjennomføres. De øvrige linjene er ferdigstilt med permanente løsninger.
Når det gjelder strøm jobbes det parallelt med midlertidige og permanente løsninger. Det er utplassert et ekstra aggregat på basestasjonen som har vært spesielt utsatt for utfall i Nord-Trøndelag. Etter planen vil de siste permanente strømleveransene være på plass i området i mars 2016.
Arbeid utendørs vinterstid i Norge kan være utfordrende. Med så stor flatedekning som Nødnett har, må enkelte basestasjoner ligge i områder uten veier og strøm. Værforhold har gjort det vanskelig både å rette feil og få etterfylt drivstoff ved avsidesliggende basestasjoner.