Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:381 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 06.01.2016 av utenriksminister Børge Brende

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvordan vil utenriksministeren forsikre seg om at asylsøkere uten beskyttelsesgrunn som ikke slipper inn i Norge over grensen på Storskog, blir ivaretatt av russiske myndigheter på en forsvarlig måte?

Begrunnelse

Det har de siste dagene vært oppslag i pressen om at personer som ikke slipper inn i Norge må ta seg tilbake gjennom det russiske grenseområdet og til nærmeste bebyggelse på sykkel, det vil si nærmere 40 kilometer. Det oppgis at dette også omfatter barn, og at temperaturen har vært nede i 17 kuldegrader.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norske myndigheter har tett kontakt med russiske myndigheter på ulike nivåer om tilstrømningen av asylsøkere og andre migranter til Storskog-Borisoglebsk. Begge sider har vist samarbeidsvilje, og vi har et klart inntrykk av at russiske myndigheter ønsker ordnede forhold i grensesonen.
Ansvaret for tredjelandsborgere som befinner seg i Russland, ligger hos russiske myndigheter. At en person har vært innom grensestasjonen ved Storskog, endrer ikke på det forhold at det er russiske myndigheter som har ansvar for disse personene når de befinner seg på russisk territorium.
Ifølge informasjonen vi har om forholdene på russisk side, er strømmen av migranter i grensesonen på russisk side sterkt redusert. Det foreligger heller ingen informasjon om at migranter skal ha blitt utsatt for uhell som følge av vinterforholdene i grensesonen.