Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:413 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 11.01.2016
Besvart: 19.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Etter gjenåpningen av Høvik stasjon har det blitt mange forsinkelser av lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad, særlig i rush-tidene.
Hva vil statsråden gjøre for at reisetiden på Spikkestadbanen skal bli forutsigbar og raskere?

Begrunnelse

Etter gjenåpningen av Drammensbanen i Bærum (Stabæk, Høvik, Blommenholm) 11. desember har det blitt mange forsinkelser av lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad, særlig i rush-tidene. Dette har særlig stor konsekvens for reisende på Spikkestadbanen som ikke lenger rekker overganger hverken fra/til raske tog i Asker eller til matebusser. Disse forsinkelsene kommer i tillegg til reisetidsøkningene på Spikkestadbanen fra 2012.
Fra Heggedal til Oslo kan det gå nesten en time til Oslo S, mot 44 minutter i rutetid. Før 2012 var reisetiden på 35 minutter, mens en reisetid på 30 minutter er mulig med en optimal ruteplan eller kapasitetssterk krysning på Asker stasjon.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Siden 2012 har den årlige punktligheten på Spikkestadbanen vært noe bedre enn for øvrige lokaltog i Oslo-området. Dette har i hovedsak også vært tilfelle etter ruteomleggingen i 2015, der Høvik stasjon ble gjenåpnet.
For perioden 1-10 januar opplyser imidlertid Jernbaneverket at man på Spikkestadbanen kun har oppnådd en 69,9 pst. punktlighet for lokaltogene i rush, mot 79 pst. for andre lokaltog i Osloområdet. Hovedårsaken bak punktlighetsproblemene har vært signalfeil i tilknytning til det nye sikringsanlegget på strekningen Stabekk-Høvik-Sandvika. Jernbaneverket jobber sammen med leverandøren for å rette opp i disse problemene.
I tillegg til å løse problemene med det nye skringsanlegget, arbeider Jernbaneverket med planlegging og realisering av andre tiltak for å styrke punktligheten og gi en mer robust togframføring på strekningen. Dette inkluderer blant annet tiltak ved Heggedal stasjon i 2017 og ved Asker stasjon i 2018.
For å kunne realisere en betydelig hastighetsøkning for lokaltogene på linje L1, vil det være nødvendig med omfattende infrastrukturtiltak i traséen på Drammensbanen. Dette er foreløpig verken omtalt eller prioritert i Nasjonal transportplan.