Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:429 (2015-2016)
Innlevert: 14.01.2016
Sendt: 14.01.2016
Besvart: 21.01.2016 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I Stortingets spørretime 13. januar 2016 viste statsministeren flere ganger til tiltakspakken på 4 milliarder kroner. Det bes om en oversikt over hvilke poster som nå ligger inne i pakken og som utgjør beløpet 4 milliarder kroner?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål fra representanten Torstein Tvedt Solberg i dokument 15:296 (2015-2016) gir statsråden bare eksempler. Når statsministeren nå bruker tallet 4 milliarder så er det naturlig at dette er midler som det er mulig å identifisere og summere.