Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:480 (2015-2016)
Innlevert: 25.01.2016
Sendt: 25.01.2016
Besvart: 01.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan ministeren gi en oversikt over antallet private kommersielle barnehager med konserntilknytning, private kommersielle barnehager uten slik tilknytning, private ideelle barnehager og kommunale barnehager og antallet barnehageplasser fordelt på de ulike formene for barnehage som er opplistet?

Begrunnelse

Tallene inngår i en nødvendig oversikt for å kunne fatte politiske beslutninger på barnehageområdet og sier også noe om utviklingen i barnehagesektoren.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format