Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:662 (2015-2016)
Innlevert: 23.02.2016
Sendt: 23.02.2016
Besvart: 07.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): I november 2015 kunne NRK fortelle at norske sykehus leier inn vikarer for flere hundre millioner kroner i året.
Kan jeg derfor be om et anslag på utviklingen i vikarbudsjettene fremstilt skjematisk og brutt ned på helseforetak, helseregion og for ulike personellgrupper fra 2010 til i dag, og hvor detaljeringsgraden i svaret bes om å etterkomme intensjonen i spørsmålet i størst mulig grad?

Begrunnelse

Det har lenge vært kjent at sykehusene er avhengig av innleie fra vikarbyråer for å dekke den nødvendige grunnbemanningen. NRK beskriver situasjonen i en artikkel fra 10.11.15, der underlaget bygger på tall fra Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS). Tillitsvalgte frykter at for stor andel av vikarer kan ramme pasientsikkerheten. Det kan skje feil hvis vikarer ikke er godt nok kjent med rutiner og i avdelingen generelt, og det kan være for liten tid til opplæring. Flere, blant annet tillitsvalgte, påpeker at høy vikarbruk også fører til at foretakene bruker mye tid og penger på opplæring og å bygge opp en kompetanse som forsvinner ut igjen. På 3,5 år skal foretakene ha brukt 2,7 mrd. kroner på innleie, der 60 prosent av utgiftene skal ha gått til innleie av sykepleiere.