Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:691 (2015-2016)
Innlevert: 01.03.2016
Sendt: 02.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Når og på hvilken måte vil regjeringen følge opp budsjettinnstillingen ved å foreta en gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av budsjettet 2016 ga en samlet komite uttrykk for "at det er ønskelig med en gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler, herunder en vurdering av kriteriene for innlemming av nye akkrediterte, private høyskoletilbud i de statlige finansieringsordningene."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kunnskapsdepartementet arbeider med oppfølgingen av ekspertgruppen som har utredet regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene. Videre arbeides det med implementering av vedtatte endringer i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, som skal legges fram i statsbudsjettet for 2017. Det er viktig at disse prosessene er på plass før vi foretar en nærmere gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler, herunder en vurdering av kriteriene for innlemming av nye akkrediterte private høyskoletilbud.
Regjeringen vil presentere videre prosess for dette arbeidet i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, Prop 1. S (2016-2017). Vi vil vurdere å sette ned en egen arbeidsgruppe med representanter fra departementet og universitets- og høyskolesektoren.