Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:695 (2015-2016)
Innlevert: 02.03.2016
Sendt: 02.03.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 10.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hva er status for arbeidet med å bringe samsvar mellom nye forskrifter for politiattest og akseptabel ventetid for den enkelte barnehage og framtidige personale?

Begrunnelse

I fjor presenterte regjeringen en endret forskrift for å skjerpe kravet til politiattest for barnehageansatte. I januar i år ble det meldt om at flere tusen sto i kø for å få en slik politiattest, og at mye tydet på at forberedelsene ikke var solide nok. Barnehager meldte om store problemer med å få nok bemanning, og til og med fare for stenging.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til tidligere svar til stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen av 16. desember 2015 og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad av 3. mars 2016 om samme tema (jf. spørsmål nr. 320 og 668).
Det følger av politiregisterforskriften § 36-6 at politiattest skal utstedes snarest mulig og senest 14 dager etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt. Jeg er kjent med at saksbehandlingstiden i en periode dessverre har vært lenger enn den fastsatte fristen, noe som er svært uheldig.
Det er igangsatt en rekke tiltak for å få ned saksbehandlingstiden for utstedelse av politiattest, som har medført at saksbehandlingstiden er blitt vesentlig redusert. I følge tall fra Politidirektoratet er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for utstedelse av politiattest nå under 14 dager.