Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:734 (2015-2016)
Innlevert: 10.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): ESA har i brev til regjeringen varslet at flypassasjeravgiften med den forutsetningen som Frp, H, KrF og V har lagt til grunn for ordningen kan innebære ulovlig statsstøtte. Denne er ikke notifisert til ESA.
Vil regjeringen nå legge bort "flyseteavgiften" eller blir den innført 1. april?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget som ledd i budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om budsjettet for 2016. Formelt sett trer avgiften i kraft fra den tid departementet bestemmer, men Stortinget har forutsatt at avgiften skal tre i kraft 1. april 2016.
Jeg har lagt til grunn at avgiften er i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtte-regelverk og har derfor ikke notifisert den til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). ESA har nå tatt saken til behandling og gitt uttrykk for at de kan vurdere de statsstøtterettslige sider ved avgiften raskt. Jeg har derfor besluttet å utsette innføring av avgiften til 1. juni i påvente av ESAs avgjørelse.