Skriftlig spørsmål fra Lene Langemyr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:741 (2015-2016)
Innlevert: 11.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 17.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Langemyr (FrP)

Spørsmål

Lene Langemyr (FrP): Har statsråden noen tanker om hva slags tiltak som kan iverksettes for å imøtekomme utfordringen ved å sende pass som ordinært brev?

Begrunnelse

Det har i den senere tid fremkommet en økning i identitet- og postkassetyveri. Dette gjør at sensitiv informasjon lett kan komme på avveie.
I dag blir utstedelse av nye pass sendt til mottaker via ordinær post. Passet er enkeltmenneskets viktigste dokument og inneholder opplysninger som kan få store konsekvenser dersom det blir frastjålet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er opptatt av at norske pass ikke kommer på avveie. Politidirektoratet har derfor fått i oppdrag å vurdere alternative løsninger til dagens praksis med at utstedte pass sendes i ordinær postgang. Disse vurderingene inngår nå i prosessen med å anskaffe de nye systemene for passproduksjon som skal innføres i 2017.
Årlig meldes ca. 30 000 pass tapt. Av disse forsvinner ca. 300 (1 %) i posten. En av utfordringene ved dagens A-postløsning er imidlertid at det ikke er mulig å spore forsendelsen, og se hvor og når et pass forsvinner. Det er et sikkerhetsproblem, også i relasjon til kravene fra luftfartsorganisasjonen ICAO, og skal utbedres. Ett alternativ er derfor å forbedre dagens ordning med en sporingsløsning. Et annet alternativ er hjemkjøring med budtjeneste. Det har også alltid vært, og skal fortsatt være, mulig å hente sitt pass hos politiet, og dermed selv velge sikkerhet for sitt ID-dokument. Politiet utsteder imidlertid over 600 000 pass årlig, og servicehensyn tilsier at publikum bør kunne få passet rett hjem på en trygg og kostnadseffektiv måte. Jeg er opptatt av at vi skal få på plass gode løsninger på den problemstillingen som du tar opp i ditt spørsmål, og justis- og beredskapsdepartementet vil prioritere dette arbeidet i tiden fremover.