Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:761 (2015-2016)
Innlevert: 15.03.2016
Sendt: 16.03.2016
Besvart: 29.03.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Kystvakten har en avgjørende rolle i forvaltningen av norske havområder.
Hvor står prosessen rundt anskaffelse av nye kystvaktfartøy, hva er de siste anslagene på hvor store anskaffelsene er beregnet å bli og når gjennomføres prosessene?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Kystvaktas fartøy er en viktig ressurs i norske havområde, og bidrar positivt til blant annet ressursforvalting, søk og redning av mennesker og materielle verdier, og til miljøvern og oljevern. Forsvarsdepartementet (FD) satt i september 2014 i gang prosessen med anskaffelse av ett helikopterbærende kystvaktfartøy. Det pågår en prosess for å godkjenne anskaffelse av ytterligere to helikopterbærende fartøy. Planen er videre å samle disse fartøysanskaffelsene i én serie på tre like fartøy. Fartøyene skal erstatte dagens Nordkapp-klasse.
Det planlegges derfor å fremme en endring av prosjekt «Nytt ytre kystvaktfartøy» fra ett til tre fartøy for Stortinget høsten 2016. Når prosjektet er godkjent av Stortinget vil FD gi Forsvarsmateriell i oppdrag om å starte anskaffelsesprosessen.
Kostnadsrammen for anskaffelsen av tre fartøy er under arbeid og ennå ikke fastsatt, og vil fremkomme i underlaget som fremmes Stortinget.