Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:793 (2015-2016)
Innlevert: 18.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 05.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Fremkommeligheten i Brynstunnelen i Oslo er kraftig redusert pga. rehabilitering. Dette medfører lange køer og forsinkelser. T-banen til Mortensrud er også er stengt for oppgradering til april. All kollektivtrafikk skjer derfor med buss som må innom E6 med dertil store forsinkelser for de reisende. Mange spør seg hvorfor tunnelarbeidene ikke kunne vente til t-banen igjen går helt til Mortensrud.
Hvordan har kommunikasjonen mellom kommunale og statlige etater vært og er statsråden tilfreds med utfallet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vet at dialogen mellom Statens vegvesen og Ruter i dette arbeidet har vært tett og god. Jeg har selv også hatt jevnlige møter Statens vegvesen, Jernbaneverket, NSB og Ruter når det gjelder tunnelrehabiliteringsarbeidet i Oslo, og de konsekvensene dette vil ha for trafikkavvikling og framkommelighet.
Rehabiliteringen av Brynstunnelen skulle egentlig hatt oppstart før jul i 2015. På grunn av oppgradering av Mortensrudbanen ventet Statens vegvesen med sin anleggsstart til banen ble åpnet til Bøler, og det ikke lengre gikk erstatningsbusser i Østensjøveien. Videre ventet Statens vegvesen med anleggsstart i Brynstunnelen til vinterferien, slik at det skulle bli færrest mulig uker hvor begge anleggene var i drift, og med full trafikk.
For å sikre fremkommeligheten til kollektivtrafikken har Statens vegvesen laget midlertidig kollektivfelt i begge retninger på E6 mellom Hvam og Karihaugen, og inn mot Oslo på strekningen E6 Nøstvedt - Klemetsrud. Det er også etablert midlertidig innfartsparkering ved Vinterbro, Tusenfryd og Olavsgaard/Hvam med til sammen nærmere 900 plasser. Denne er gratis for alle som har gyldig Ruterbillett. Dette er gjort i tett samarbeid med Ruter som har styrket sitt tilbud med to nye linjer: Buss 423 mellom Olavsgaard og Helsfyr, samt rushtidslinjen 590E mellom Vestby og Ryen via Vinterbro. I tillegg er buss 500 forsterket med flere avganger mellom Vinterbro og Oslo.
I anleggsperioden er samtidig elbilen fjernet fra kollektivfeltene på E6/Ring 3 rundt tunnelen, E6 Karihaugen-Helsfyr og E18 Mosseveien inn mot Oslo sentrum. Også dette er gjort i tett samarbeid med Ruter for å sikre fremkommeligheten for buss i de områdene som berøres av at Brynstunnelen oppgraderes. Tall fra Ruter viser at dette har bedret kjøretiden for buss på strekningen E18 Mosseveien med nesten 26 pst. i tidsrommet kl. 0700 – 0900.
Bakgrunnen for at Statens vegvesen ikke kunne vente helt til 3. april med oppstart på Bryn, er at man må ha en framdrift som sikrer at rehabiliteringen av denne tunnelen er ferdig før rehabiliteringen av Ekeberg- og Svartdalstunnelen starter. Statens vegvesen er avhengig av å komme i gang på Ekeberg i skiftet mai/juni 2017 for å unngå å ha Ekebergtunnelen døgnstengt utenom hovedferien sommeren 2017. En slik situasjon ville gitt enda dårligere vilkår for trafikantene enn situasjonen slik den er nå.