Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:890 (2015-2016)
Innlevert: 08.04.2016
Sendt: 11.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Det var en forutsetning da de grønne oppdrettskonsesjonene ble gitt at vertskommunene skulle motta en andel av vederlaget. Nå har tiden gått, mange grønne konsesjoner har blitt gitt, men mange kommuner rapporterer nå at de ikke har fått vederlag.
Hvilke kommuner er det snakk om, og hvorfor holdes pengene tilbake?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Tillatelsene i tildelingsrunden 2013 ble tildelt i tre grupper. En av aktørene som hadde fått tilsagn i tildelingsrunden 2013 gruppe C, valgte høsten 2015 å ikke innbetale vederlaget og sa dermed fra seg tillatelsen. Det er dermed innbetalt en mindre sum i vederlag enn det som først var anslått. Det må tas stilling til om tillatelsen skal retildeles eller ikke, og valget får betydning for kommunenes andel (i sum) av vederlaget. Vi tar sikte på at denne avgjørelsen blir tatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. Dette forholdet har altså bidratt til at fremdriften i utbetalingene ikke har vært så rask som jeg kunne ønsket.
I 2014 ble det utbetalt midler til kommunene for 14 tillatelser, til sammen 149,8 millioner kroner. Det betyr at det gjenstår å utbetale midler for til sammen 30 eller 31 tillatelser, avhengig av om den siste tillatelsen blir retildelt eller ikke. Av disse er 10 tillatelser knyttet til en lokalitet, slik at det kan utbetales midler til disse når det blir klart hvilket beløp som skal utbetales. Hvilke tillatelser dette gjelder fremgår av vedlegg 1. Ikke alle tillatelser som ble tildelt er knyttet til en lokalitet, og det foreligger derfor foreløpig ikke grunnlag for å utbetale midler til disse idet det er tilknytningen til en bestemt lokalitet som avgjør hvilken kommune eller hvilke kommuner som får vederlag.
Jeg tar sikte på at samtlige kommuner får utbetalt sin andel av vederlaget etter at Revidert nasjonalbudsjett er behandlet i Stortinget, dersom tillatelsene da er knyttet til en lokalitet. Regjeringen legger frem Revidert nasjonalbudsjett 11. mai.

Vedlegg til svar: