Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1022 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 02.05.2016
Besvart: 10.05.2016 av utenriksminister Børge Brende

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Som stor bidragsyter til de palestinske selvstyremyndighetene, hva vil utenriksministeren gjøre for å sikre at norske midler ikke går palestinske terrorister som sitter fengslet?

Begrunnelse

I det siste har vi igjen sett medierapporter som bekrefter at palestinere som sitter i israelske fengsler etter å ha begått alvorlige terrorhandlinger foresatt mottar økonomisk støtte. Penger som kommer fra palestinske selvstyremyndigheter og den palestinske organisasjonen PLO.
I følge PMWs rapport mottar terrordømte palestinere (eller dens familier) over 800 millioner kroner årlig. Lønnen øker i takt med antall drepte og skadde terroristene har på sin merittliste. I snitt er lønnen bedre enn palestinske offentlige ansatte tjenestemenn og nesten det dobbelte av gjennomsnittslønnen for arbeidere som jobber i palestinske områder. På den måten fremstår støtteordningen som en belønning til personer som er dømt for å ha begått alvorlige forbrytelser og terrorangrep.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge har ved flere anledninger gjort det klart for palestinske selvstyremyndigheter (PA) at støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsel, hvor økonomiske utbetalinger øker med fangenes soningstid, er uakseptabel og bør avskaffes. Allerede i mai 2013 forsikret PA om at norske midler ikke går til finansiering av ordningen. PA har imidlertid ikke gitt uttrykk for at ordningen som sådan har blitt avskaffet.
Under mitt siste møte med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas 3. mai i år, understreket jeg på nytt at ordningen er uakseptabel. Jeg fikk igjen forsikring om at norske midler ikke inngår i utbetalingene. Jeg la overfor presidenten vekt på at PA vil være tjent med å avskaffe ordningen.
Utenriksdepartementet har også flere ganger tidligere tatt opp saken med PA, både på politisk nivå og på embetsnivå. Ordningen var blant annet tema i samtaler jeg hadde med finansminister Shukri Bishara under et besøk til Palestina i mai 2014 og under et givermøte med Bishara i juni samme år. Daværende spesialrepresentant Jon Hanssen-Bauer fulgte opp i en ny samtale med Bishara i august 2014. Jeg tok nok en gang saken opp med finansminister Bishara da vi møttes under møtet i giverlandsgruppen for Palestina i Brussel 19. april i år.
Norske penger til palestinerne går til statsbygging og institusjonsutvikling, som det er i alles interesse at videreføres. Dette blir også understreket fra israelske myndigheter.
Selv om norske bistandsmidler ikke finansierer ordningen, vil Norge, som stor bidragsyter til palestinske selvstyremyndigheter, også i fremtiden uttrykke at vi finner praksisen uakseptabel og anbefale at den avvikles.