Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til statsministeren

Dokument nr. 15:1095 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 27.05.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsministeren redegjøre for mye penger som i år vil brukes på ordningen med gratis frukt på jobben, for ansatte i departementene?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg vil først få oppklare en mulig misforståelse i representanten Toppes spørsmål. Det finnes ingen egen ordning med gratis frukt på jobben for ansatte i departementene. Det har vært opp til det enkelte departement å vurdere om dette er et personalpolitisk prioritert tiltak. Forutsetningen er det blant annet at det finnes økonomisk dekning innenfor det enkelte departements budsjett. Videre er det etter det jeg har brakt i erfaring noe varierende praksis i departementene ved at spørsmålet om frukt i noen departementer blir behandlet og avgjort på avdelingsnivå. En oversikt jeg har fått hentet inn fra samtlige departementer tilsier et samlet forbruk for hele året 2016 på anslagsvis 3.8 mill. kroner. Til sammenlikning viser regnskapstallene for 2015 et faktisk forbruk på 3.6 mill. kroner.