Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Er statsråden enig med Oslo Høyres leder i at Oslo og Bærum bør starte en prosess for kommunesammenslåing, eller er han enig med ordføreren i Bærum om at tettere samarbeid mellom de to kommunene er en bedre løsning enn sammenslåing?

Begrunnelse

I gårsdagens VG tok Oslo Høyres leder Nikolai Astrup til orde for å slå sammen Oslo og Bærum. Astrup begrunnet sitt forslag med blant annet dette argumentet: «Det er veldig positivt at det blir færre kommuner og fylker i hovedstadsregionen. Store deler av Østlandet er et sammenhengende bolig- og arbeidsmarked, og det har hemmet transportplanleggingen at det er så mange å forholde seg til».
I dagens VG sier Bærums Høyre-ordfører at det ikke er aktuelt for hennes kommune å ende opp som en bydel i Oslo. Ordføreren viser i stedet til at hun ønsker et tettere samarbeid med nabokommunen Oslo.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er bred enighet på Stortinget om behovet for både kommunereform og regionreform. Kommunene er i sluttfasen av sine diskusjoner og forhandlinger, samtidig som fylkeskommunene er kommet godt i gang.
Oslo er i en særstilling i dette arbeidet, som både kommune og fylke. Utfordringen i hovedstadsregionen har vært adressert ved flere anledninger, og det er nødvendig at fremtidig organisering og arbeidsmåte også diskuteres i denne regionen. Når denne diskusjonen er avsluttet lokalt og regionalt, vil jeg legge fram mine vurderinger for Stortinget våren 2017.