Skriftlig spørsmål fra Inger Helene Vaaten (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1215 (2015-2016)
Innlevert: 02.06.2016
Sendt: 03.06.2016
Besvart: 08.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Inger Helene Vaaten (A)

Spørsmål

Inger Helene Vaaten (A): Arbeidstidsutvalget har kommet med følgende lovforslag "der det arbeides skift eller turnus skal arbeidsgiver kunne forkorte den daglige arbeidsfri perioden og gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden, uten å måtte inngå avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte".
Hva tenker statsråden om dette forslaget, vil hun gå videre med det og synes hun at det er greit å gi arbeidsgiver så mye makt på bekostning av arbeidstakers medbestemmelsesrett?

Begrunnelse

Dersom regjeringen går inn for dette forslaget, betyr det at arbeidsgiver får en ensidig rett til å endre skift- og turnusordninger for de som jobber kveld og helg. Man går dermed bort fra ideen om kollektive forhandlinger og den enkeltes mulighet til innflytelse over egen arbeidshverdag. Dette kan dessuten bidra til en større belastning for den enkelte arbeidstaker.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Som en oppfølging av regjeringsplattformen ble Arbeidstidsutvalget oppnevnt av regjeringen 15. august 2015. Arbeidstidsutvalget hadde et bredt mandat og har blant annet gjennomgått og vurdert de samlede arbeidstidsreguleringene, i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.
Utvalgets rapport er nå på en bred ekstern høring, med frist 1. juli 2016. Gjennom høringen ønsker regjeringen å få innspill på rapporten og forslagene i denne før det tas beslutninger om videre oppfølging. Høringsuttalelsene vil bli vurdert nøye før regjeringen tar stilling til videre oppfølging av utvalgets forslag.