Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1306 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 16.06.2016
Besvart: 21.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): En kurdisk politiker, med asyl i EU-landet Kypros, ble arrestert ved ankomst til Norge 28.1.16 og varetekstfengslet. Han er nå løslatt med meldeplikt, og det er berammet en rettsak mot han den 6-7.juli, på bakgrunn av en utleveringsbegjæring fra Tyrkia.
Har det vært politisk kontakt mellom Tyrkia og Norge i denne saken?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som nevnt der gjelder spørsmålet en pågående utleveringssak som er under behandling på vanlig måte etter systemet i utleveringsloven 13. juni 1975. Slik jeg ser det kan det fremstå som uryddig på forhånd å kommentere enkeltheter i en pågående sak som i løpet av kort tid skal undergis rettslig behandling.
På generelt grunnlag kan jeg imidlertid opplyse at det regelmessig vil være kontakt mellom anmodende og anmodede myndigheter i utleveringssaker. Dersom en etterlyst person blir pågrepet, vil staten som har etterlyst vedkommende bli informert om en frist for å fremme formell utleveringsbegjæring. Det følger både av Den europeiske konvensjon om utlevering 13. desember 1957 artikkel 12 og utleveringsloven § 13 at en formell utleveringsbegjæring må settes frem diplomatisk vei. Dersom begjæringen ikke umiddelbart avslås, hvilket gjøres svært sjeldent, vil den oversendes påtalemyndigheten for nødvendige undersøkelser. Tingretten avsier kjennelse for om vilkårene for utlevering er til stede. Som nevnt i svaret på spørsmål nr. 1305 så skal departementet og evt. Kongen i statsråd ta den endelige beslutningen om hvorvidt utlevering skal skje i saker der det foreligger rettskraftig kjennelse for at vilkårene for utlevering er tilstede.