Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1353 (2015-2016)
Innlevert: 22.06.2016
Sendt: 22.06.2016
Besvart: 28.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kor mange ansatte har dei siste tre åra vorte innbeordra til POD frå politidistrikt og særorgan, og kven dekker kostnadane?

Begrunnelse

Mykje har vorte skrive den siste tida om utfordringane knytt til politidistrikta sine stadig meir krevjande driftsbudsjettar. Fleire har peika på at Politidirektoratet (POD) held tilbake mange av pengane som skulle ha gått til distrikta, mellom anna for å finansiere sentrale prosjekter og eiga oppbemanning. Me har notert oss at Justis- og beredskapsministaren har peika på at POD dei siste åra er oppbemanna med 100 årsverk. I tillegg er det eit større antall innbeordringar, eller hospiteringar som somme kallar dei, frå politidistrikta til POD.