Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1374 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Flere steder blant annet på Notodden har det vært store utfordringer med piratkjøreskoler i lang tid, og man ser at dette fortsetter å øke. Man ser at mange av de som skal ta oppkjøring ikke har den kunnskapen de trenger for å ferdes i trafikken. På Notodden nå har det nå gått så langt at en av sensorene har sagt opp i protest.
Hva gjør statsråden for å få bukt med all denne piratvirksomheten?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er kjent med at det foregår ulovlig virksomhet knyttet til føreropplæringen og at Statens vegvesen nå har fokus på å redusere slik aktivitet. Den ulovlige aktiviteten omfatter både piratskoler og godkjente trafikkskoler. For å melde inn obligatorisk opplæring må en såkalt "piratskole" enten samarbeide med en godkjent skole, eller ulovlig skaffe seg tilgang til systemet.
Statens vegvesen har nylig opprettet en egen seksjon for å styrke innsatsen mot kriminell og samfunnsskadelig aktivitet innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Jeg er kjent med at pirattrafikkskoler er et av de områder seksjonen arbeider med, og at det etableres et nært samarbeid med andre offentlige etater og næringen for å finne gode løsninger.
Det er utfordringer i dagens lovverk med å ilegge reaksjoner overfor slik piratvirksomhet og jeg vil derfor foreslå å gi Statens vegvesen hjemmel til å gi pålegg om stans og ileggelse av tvangsmulkt for de som driver godkjenningspliktig opplæring uten formell godkjenning.
For å kunne avdekke om det er privat øvingskjøring eller en piratkjørskole vil jeg også foreslå å underbygge en sammenheng mellom ledsager og elev, ved at det blir obligatorisk å registrere ledsagerforhold i Statens vegvesens register. På denne måten oppnås nye kontrollpunkter som gjør det lettere å avdekke piratskoler som driver under dekke av å utføre ledsagerstøttet opplæring.
Det tas sikte på å sende forslag til endringer i vegtrafikkloven, blant annet om disse temaene, på høring i løpet av kort tid.