Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1482 (2015-2016)
Innlevert: 25.08.2016
Sendt: 25.08.2016
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 02.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I hvilken grad mener statsråden at en sentralisering av Lånekassen med nedleggelse av statlige arbeidsplasser i Ørsta og Tromsø samt ansettelsesstopp i Bergen harmonerer med regjeringens uttalte mål om utflytting av statlige arbeidsplasser?

Begrunnelse

Styret i lånekassen har foreslått å legge ned kontorene i Ørsta og Tromsø og innføre ansettelsesstopp i Bergen.
Det er forståelse for at Lånekassen tilpasser seg ein ny digital hverdag. Det kan gi behov for en reduksjon av antall arbeidsplasser. Likevel vil den nye digitale hverdagen nettopp gi mulighet for å plassere statlige arbeidsplasser andre steder enn i storbyene.
En reduksjon på 21 kompetansearbeidsplasser i en distriktskommune som f.eks. Ørsta vil ha større konsekvenser for en region enn en reduksjon på 60 i Oslo.
Rekruttering av kompetanse er ikke en utfordring da Lånekassen er lokalisert i områder med god tilgang på dette. Leiepriser og stabil arbeidskraft er ofte en fordel ved arbeidsplasser i distriktene.
Regjeringen lanserte i april at det før jul 2016 skulle legges fram en plan for utflytting av statlige arbeidsplasser. Det ble understreket at slike arbeidsplasser ikke kun skulle gjelde utflytting til byene, men også til mindre steder.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Å tilby brukervennlige og effektive tjenester gjennom økt digitalisering og automatisk saksbehandling er en sentral del av Lånekassen sin strategi, og i tråd med regjeringens mål om en effektiv offentlig sektor.
Lånekassen har i dag kontor på seks steder i Norge. Ved flere av kontorene er oppgavene som utføres i all hovedsak knyttet til manuell saksbehandling. Behovet for manuell saksbehandling vil bli lavere i framtida. 26. august 2016 fattet styret i Lånekassen et enstemmig vedtak om å oversende en anbefaling til Kunnskapsdepartementet om å endre kontorstrukturen i Lånekassen.
Styret i Lånekassen har foreslått at tallet på kontor blir redusert fra seks til tre på sikt. To av kontorene, Tromsø og Ørsta, er foreslått avviklet innen 1. januar 2020. Lånekassen foreslår videre at kontoret i Bergen gradvis avvikles gjennom ansettelsesstopp og at kontoret etter hvert blir underlagt et av de andre kontorene. I tillegg er det en sentral del av forslaget at antallet medarbeidere som driver manuell saksbehandling i Oslo reduseres kraftig.
Forslaget skal nå behandles i Kunnskapsdepartementet. Det er for tidlig å konkludere på hva som blir den endelige kontorstrukturen. Jeg er glad for at Lånekassen på eget initiativ vurderer hvordan de best kan organisere virksomheten for å sikre effektiv drift og best mulige tjenester til elever, studenter og tilbakebetalere i framtida. Samtidig er det viktig for regjeringen å sikre en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder over hele landet. Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes. Dette hensynet vil også være sentralt for meg i vurderingen av dette forslaget.