Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1530 (2015-2016)
Innlevert: 02.09.2016
Sendt: 02.09.2016
Besvart: 08.09.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Regjeringen startet i 2014 opp et femårig prosjekt med mål om at alle kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018. Dette kan bli et viktig tiltak for å hindre nedbygging av områder som er viktige for trivsel, folkehelse og naturopplevelser, samtidig som arealforvaltningen forenkles for politikere og utbyggere.
Hvor mange kommuner er ferdige, hvor har mange har startet og hvor mange har besluttet planer som gjør at de vil ha kartlagt og verdsatt sine friluftsområder innen 2018?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Status er at 80 kommuner er ferdige med kartleggingen og verdsettingen, og at 100 kommuner er i gang med arbeidet. Det forventes at om lag 90 nye kommuner starter arbeidet i løpet av 2016. Ved å legge dette til grunn, vil 270 kommuner (ca. 55 %) være i gang eller ha gjennomført arbeidet ved utgangen av 2016.
Det er fylkeskommunene som leder arbeidet i de enkelte fylker. Det foreligger prosjektplaner fra alle fylker, som inkluderer oppstart og gjennomføring i de resterende kommuner. Målsettingen som er satt fra de enkelte fylkeskommunene er at alle resterende kommuner enten er i gang eller er ferdig innen utgangen av 2018. Enkelte fylker har kommet senere i gang enn andre med arbeidet, og har derfor meldt fra at det trolig blir nødvendig med et ekstra prosjektår for å bli ferdig.