Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1588 (2015-2016)
Innlevert: 12.09.2016
Sendt: 13.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Gjennom media er det blitt kjent at en rekke skoler har innført en praksis der elevene øver på kartleggingsprøver i forkant av de berammede kartleggingsprøvene på trinnet. Kommersielle aktører tilbyr nå skolene egne øvingspakker. Øving på slike diagnostiske prøver bidrar til å undergrave formålet med prøvene, noe også Utdanningsdirektoratet uttaler.
Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på denne praksisen?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Hensikten med kartleggingsprøvene på 1. til 4. trinn er å avdekke hvilke elever som trenger ekstra oppfølging. Det er viktig at disse elevene blir oppdaget tidlig slik at de kan få den opplæringen de har rett til. Det er skoleeiers ansvar å sikre at tiltak iverksettes for de elevene som trenger ekstra oppfølging og støtte.
Kartleggingsprøvene er et målrettet verktøy for å finne de svakest presterende elevene. Formålet med prøvene blir ikke ivaretatt dersom elevene øver til kartleggingsprøvene. De samme kartleggingsprøvene gjennomføres flere år på rad. Kunnskapsdepartementets anbefaling er derfor at skoler ikke bør øve på siste års kartleggingsprøver for å forberede elevene. Utdanningsdirektoratet har laget noen "oppvarmingsoppgaver" og noen eksempeloppgaver for enkelte prøver. På denne måten får elever og lærere øve seg på prøvesituasjonen og de ulike oppgaveformatene, inkludert å få sjekket ut at de har tilfredsstillende IT-systemer på skolen. Dette skal være tilstrekkelig. Det betyr at det er unødvendig å kjøpe eventuelle øvingspakker fra kommersielle aktører.
Kunnskapsdepartementet kan ikke forby skoleeiere eller skoler å kjøpe eventuelle øvingspakker. Utdanningsdirektoratet har laget retningslinjer og veiledning til skoleeiere og skoleledere som kan være nyttig å bruke dersom det er usikkerhet om hvordan kartleggingsprøvene skal brukes.