Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1614 (2015-2016)
Innlevert: 16.09.2016
Sendt: 19.09.2016
Besvart: 26.09.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Er det flere eller færre fiskekvoter i Troms og Finnmark siden nyttår?

Begrunnelse

I juni endret fiskeriministeren begrensingen om at fiskekvoter bare kan selges innenfor fylkesgrensene. NRK Finnmark fortalte nylig om at kvoter nå selges sørover fra Finnmark. Mange er bekymret over at lokalsamfunnene i Finnmark ikke lenger får ta del i verdiskapingen som skjer langs Finnmarkskysten, og at inntektene fra fisket snart vil havne hos noen få. Robert Jensen, ordfører i Vardø, sa til NRK at «– Vi får mindre fisk å lande på kaia, og mindre fisk å produsere. Det betyr at det blir mindre grunnlag for folk å bo her. Disse trinnene som gjør at vi ikke kan bo her er stadig vekk en trussel for fraflytting.». Men når statssekretær Ronny Berg blir konfrontert med at kvoter har blitt solgt ut av Finnmark de siste månedene, ser det ut som om han er uenig i virkelighetsbeskrivelsen. «Det viser seg at fisken kommer nordover. Det er en myte at det selges sørover.», sa han til iFinnmark 7. september. Ber om en avklaring på hva statsråden mener om fakta i saken, om det har blitt flere eller færre fiskekvoter i Finnmark siden nyttår, og hva han vil gjøre for å sikre sysselsettingen av fiskere i fylket framover.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Siden spørsmålet begrunnes med fylkesbindingen som ble erstattet med en landsdelsbinding fra 17. juni i år, legger jeg til grunn at dette spørsmålet gjelder deltakeradganger i den konvensjonelle kystflåten.
Opptellinger i Fiskeridirektoratet viser at det har blitt 14 færre deltakeradganger i Troms og 14 færre i Finnmark siden nyttår. I begge fylkene har antall deltakeradganger i den minste fartøygruppen med hjemmelslengde under 11 meter blitt redusert med 16. For størrelsesgruppene med hjemmelslengde over 11 meter har det da vært en nettoøkning.
Jeg vil her understreke at en reduksjon i antall deltakeradganger ikke nødvendigvis er ensbetydende med reduserte landinger. I boken Fisken og folket som Nofima lanserte på Nor-Fishing, slås det fast at den nordnorske andelen av landingene i torskesektoren har økt betydelig de siste 15 årene.
Jeg ser videre av begrunnelsen til representanten Fylkesnes at han stiller spørsmål om hva jeg vil gjøre for å sikre sysselsettingen av fiskere i Finnmark fremover. Det kan være mange grunner til at fiskere velger å selge. Noen skal kanskje gå av med pensjon, noen vil kanskje trappe ned og noen har kanskje fått en annen jobb som de heller vil ha.
Det er ingen som har blitt tvunget til å selge, verken før eller etter endringen av fylkesbindingene. Jeg har tiltro til at den enkelte fisker er i stand til selv å vurdere hva som er best for seg, i sin situasjon.