Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1623 (2015-2016)
Innlevert: 20.09.2016
Sendt: 21.09.2016
Besvart: 28.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Jeg vil gjerne vite hva som er gjennomsnittlig kostnad pr. meter rullebane produsert de siste 30 år. Å etablere nye rullebaner er kostbart. Jeg vil derfor gjerne vite hva slags kostnadsutvikling vi har hatt her i landet de siste 30 år, med fokus på billigst, dyrest og gjennomsnittlig pris pr. meter rullebane.
Kan statsråden bistå meg med svarene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: