Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1640 (2015-2016)
Innlevert: 23.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 30.09.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hvor skal ledelsen av norsk helsearkiv lokaliseres, og hvor planlegger regjeringen å lokalisere Arkivverkets sentraldepot?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Regjeringen planlegger å etablere Norsk helsearkiv på Tynset og lokalisere Arkivverkets sentraldepot i Mo i Rana. Regjeringen vil redegjøre nærmere for disse planene i forslaget til statsbudsjett for 2017.
Norsk helsearkiv skal etableres som en organisatorisk enhet i Arkivverket, som ledes av Riksarkivaren. Ledelsen i Norsk helsearkiv vil, med den planlagte etableringen, ha arbeidssted på Tynset.