Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:14 (2016-2017)
Innlevert: 04.10.2016
Sendt: 05.10.2016
Besvart: 11.10.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Mener statsråden at TF har vært til stede på alle forhandlingsmøter knyttet til fiske i Tanavassdraget selv om TF opplyser å ikke ha hatt kjennskap til de avsluttende forhandlingene, og hvorfor er statsråden sin fortelling om de faktiske forholdene knyttet til forhandlingene så forskjellig fra TF sin oppfating?

Begrunnelse

Finnmarksbenken på stortinget har tidligere skrevet brev angående ny avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget. I statsrådens svar til Finnmarksbenken datert 27. september hevdes det at TF sine representanter har vært til stede på alle forhandlingsmøter og hatt tilgang til alle forhandlingsdokumenter. TF på sin side hevder å være helt ukjent med de avsluttende forhandlingene og fikk bare beskjed pr. telefon om at forhandlingene var sluttført og at resultatet ville bli sendt på høring.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Etter min mening har vi nå fått på plass et svært godt forslag til avtale med Finland. De lokale rettighetshaverne har vært sterkt involvert i forhandlingsprosessen, og alle spørsmål har vært grundig diskutert og godt opplyst i delegasjonen før vi ble enig med Finland i juni. Tanavassdragets fiskeforvaltning skal også ha en helt sentral rolle i den fremtidige forvaltningen av vassdraget.
Til ditt spørsmål vil jeg bemerke at jeg med forhandlingsmøter sikter til de møtene der alle medlemmene i begge delegasjonene har vært samlet. Det Tanavassdragets fiskeforvaltning referer til, er direkte konsultasjoner mellom delegasjonslederne uten at hele delegasjonen deltok. Det er helt normalt i internasjonale forhandlinger at slike konsultasjoner gjennomføres i smalere format for å undersøke mulighetsrommet i forhandlingene.
Det har dessuten vært direkte kontakter på politisk nivå hvor heller ikke delegasjonslederne har vært til stede. Også dette er vanlig. Det er for øvrig ikke vanskelig å etterprøve at innholdet i den endelige avtalen gjenspeiler diskusjonene som har vært ført i forhandlingsdelegasjonen.