Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:38 (2016-2017)
Innlevert: 07.10.2016
Sendt: 07.10.2016
Besvart: 17.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Når ser næringsministeren for seg at man kan få avklart de nye leieavtalene på Svalbard?

Begrunnelse

Etter at Nærings- og fiskeridepartementet kjøpte en del eiendommer fra Store Norske Spitsbergen Kullkompani, jf. Prop. 118 S (2014-2015) og Innst. 343 S (2014-2015), er det oppstått tvil om leieavtalene til noen av disse eiendommene. I Svalbardposten 7. oktober er det redaksjonelle oppslag der bl.a. banksjef Trond Hellstad i Sparebank 1 Nord-Norge viser til at det mangler avklaring fra Nærings- og fiskeridepartementet for å kunne inngå nye avtaler. Banken gir følgelig ikke lån til kunder som sitter på disse tomtene, tomteeiere som dermed ikke får realisert sine planer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Da staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) overtok grunneiendommer fra SNSK våren 2015 i forbindelse med restruktureringen av selskapet, utarbeidet NFD nye standardavtaler for leie av grunn på Svalbard.
Leieavtalene for statens grunn er utformet for å ivareta flere hensyn enn næringsvirksomhet. Det er likevel naturligvis ønskelig å legge til rette for næringsvirksomhet på Svalbard så langt det lar seg gjøre innenfor overordnede rammer og samfunnshensyn. Det vil fortsatt være andre forutsetninger for å drive næringsvirksomhet på Svalbard enn det er på fastlandet.
Departementet arbeider derfor med å finne mulige justeringer i leieavtalene, slik at bl.a. aktørene på Elvesletta og bankene skal kunne oppnå lånesikkerhet så langt det er mulig uten at det går på bekostning av viktige svalbardpolitiske målsettinger og statlige kontrollbehov. Dette arbeidet er prioritert i departementet, med sikte på at en løsning skal kunne foreligge innen rimelig tid.