Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:47 (2016-2017)
Innlevert: 11.10.2016
Sendt: 11.10.2016
Besvart: 18.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Dagens Næringsliv beskriver 10.oktober, med rettelse 11.oktober, om et britisk tilbud om deltakelse i en felles britisk-norsk arbeidsgruppe i forbindelse med Storbritannias kommende utmelding av EU.
Hva dreier dette mulige samarbeidet seg om, og når vil regjeringen ta stilling til om Norge skal delta?

Begrunnelse

Dagens næringsliv skriver i sin utgave 10. oktober at næringsminister Monica Mæland fikk forespørsel om å nedsette en arbeidsgruppe for å forberede en ny handelsavtale når britene forlater EU. Det skal, ifølge avisa, ha vært uenighet om hvordan dette skulle følges opp innad i Utenriksdepartementet. Sjefen i Europa-avdelingen var skeptisk mens ekspedisjonssjefen i avdeling for økonomi og utvikling synes det var en god idé.
Det er svært viktig for stortinget å få klarhet i næringsministerens syn i dette spørsmålet. Flere politiske partier, inkludert SV, er kritisk til dagens EØS-avtale. Når Storbritannia nå skal forhandle en ny avtale med EU, er det i Norges interesse å utforske hvilke muligheter Norge har i denne prosessen. Norge burde gå i dialog med britiske myndigheter for å diskutere felles initiativer. Å blankt avvise nettopp et slikt initiativ fra Storbritannia, virker som en uklok strategi. Det bes derfor om en begrunnelse for dette valget.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg møtte Storbritannias handelsminister Liam Fox 14. september i London. I møtet ble blant annet det bilaterale økonomiske forholdet diskutert. Vi drøftet mulige konsekvenser av Storbritannias folkeavstemning 23. juni for næringslivssamarbeidet mellom Norge og Storbritannia.
Handelsminister Fox og jeg var enige om behovet for å kartlegge mulige konsekvenser og bidra til å minske usikkerheten i næringslivet. Vi var enige om at det bør opprettes en dialog for å identifisere aktuelle problemstillinger. Dette har jeg fulgt opp ved å sende et brev til handelsminister Fox 11. oktober, der jeg bekrefter at Norge ønsker en slik dialog med Storbritannia, og at vi er fleksible med tanke på formatet. Når det gjelder spørsmålet om arbeidsform for denne dialogen vil vi diskutere dette nærmere med britene innenfor rammene av våre respektive forpliktelser. Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen ligger fast. Vår dialog med britene fokuserer på forholdet mellom Norge og Storbritannia.