Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:152 (2016-2017)
Innlevert: 28.10.2016
Sendt: 28.10.2016
Besvart: 04.11.2016 av utenriksminister Børge Brende

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kan statsråden si noe om hvorfor Cuba ikke er en del av Norad og Norfund sine samarbeidsland?

Begrunnelse

I Norad sin søkemodus over land som Norad kan støtte er Cuba ute av modusen. Vedrørende Norfund er Cuba ikke med på land i Sør Amerika eller mellom Amerika, selv om Norfund har en partneravtale med firma som er i solcelleparker i Cuba, og etter hva undertegnede også vet vil delta med investeringer.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Cuba er på Utenriksdepartementets liste over samarbeidsland i utviklingspolitikken. Denne er også gjeldende for Norad. Cuba mottar bistand både fra Utenriksdepartementet og Norad. I 2015 var denne på totalt 27,8 millioner kroner. Norfund kan operere uavhengig av listen over samarbeidsland, men forutsettes å vektlegge sektormessig og geografisk konsentrasjon. Investeringer i de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara skal prioriteres. Det betyr at Norfund i prinsippet kan investere i Cuba, men landet er ikke prioritert innenfor fondets egen strategi. Denne er besluttet i Norfunds styre.