Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:155 (2016-2017)
Innlevert: 28.10.2016
Sendt: 31.10.2016
Besvart: 04.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvordan har konsulentbruken utviklet seg i helseforetakene (RHF og HF) og i den sentrale helseforvaltningen de siden 2005 og frem til i dag?

Begrunnelse

Det har tidligere vært satt fokus på bruk av konsulenter i helseforetakene og statsråden har kritisert bruken av konsulenter i helseforetakene. I et svar til skriftlig spørsmål nr. 180 (2013-2014) fra Kjersti Toppe (Sp) sa Høie at han ville vurdere nye tiltak som skulle sikre en moderat bruk av eksterne konsulenter.

I et svar til skriftlig spørsmål nr. 1066 (2015-2016) skriver Høie at han forventer at samling av kompetanse innen bygg, IKT og innkjøp i sektoren vil bidra til å redusere behovet for eksterne konsulenter.

Det er av interesse å følge utviklingen, ikke bare på foretaksnivå, men også i helseforvaltningen.

Jeg ber om å få tallene samlet og år for år.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]