Skriftlig spørsmål fra Marie Ljones Brekke (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:186 (2016-2017)
Innlevert: 04.11.2016
Sendt: 04.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Marie Ljones Brekke (KrF)

Spørsmål

Marie Ljones Brekke (KrF): Legeforeningen har uttalt at UDIs regelverk "Helseanførsler i asylsaker" er for vagt og ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til sykdommer som rammer barn.
Vil regjeringen se på regelverket og vurdere å styrke barns rettigheter?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg mener Utlendingsdirektoratets (UDI) interne melding «Helseanførsler i asylsaker» (UDI IM 2013-004) gir en tilstrekkelig god veiledning i hvordan helseanførsler knyttet til barn skal håndteres i samsvar med utlendingsloven og våre internasjonale forpliktelser, herunder barnekonvensjonen.
For en nærmere begrunnelse viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 170 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Karin Andersen.