Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:194 (2016-2017)
Innlevert: 07.11.2016
Sendt: 07.11.2016
Besvart: 15.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Jeg viser til tidligere spørsmål jeg har stilt om på hvilket grunnlag utenlandske studenter søker opptak til høyere utdanning i Norge. I svaret fra statsråden står det at en tabell basert på egenprodusert statistikk er bedre enn en lineær omregning. Da det bør være om lag 100 unike personer i datagrunnlaget for å sikre et godt nok grunnlag.
For hvor mange land lages det omregningstabeller basert på egenprodusert statistikk og for hvor mange land lages tabellene på grunnlag av lineære omregningstabeller?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Samordna opptak opplyser at det siden 2009 er laget i alt 97 omregningstabeller fra 63 land. Dette skyldes at det i noen land finnes mer enn ett utdanningssystem. Av disse er det utarbeidet 44 lineære tabeller fra 3 7 land.
Samordna opptak har hittil utarbeidet 17 omregningstabeller fra 16 land med grunnlag i egenprodusert statistikk. Oversikten fra Samordna opptak viser for øvrig at de i noen tilfeller har begynt med en lineær tabell som så er blitt erstattet med en tabell basert på egenprodusert statistikk når grunnlaget for dette har vært tilstede.
De resterende 36 omregningstabellene, som omfatter fra 20 land, er tabeller basert på offisiell karakterstatistikk fra de aktuelle landene, som Samordna opptak har fått tilgang til.
Jeg viser til mitt forrige svar og kan opplyse at Kunnskapsdepartementet og Samordna opptak arbeider med å få tilgang til offisiell karakterstatistikk fra flere land for å kunne utvide omfanget av omregningstabeller.