Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:250 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 17.11.2016
Besvart: 22.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det diskuteres lokalt/regionalt i Aust-Agder om mulighetene for å få flyttet Statens helsetilsyn fra Oslo til Arendal.
Kan statsråden avklare om det er aktuelt å flytte Statens helsetilsyn til Arendal?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at det er et ønske lokalt å flytte Statens helse-tilsyn til Arendal. Regjeringen er opptatt av at statlige arbeidsplasser også skal etableres utenfor Oslo. I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen ble det derfor besluttet i fjor å flytte Helseklage til Bergen. Omorganiseringen av helseforvaltningen er nå sluttført. Det er for tiden ikke aktuelt å flytte Statens helsetilsyn ut av Oslo.