Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:271 (2016-2017)
Innlevert: 21.11.2016
Sendt: 21.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av utenriksminister Børge Brende

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Med knapt flertall og med sterk og ensidig kritikk av Israel har Trondheim bystyre vedtatt en boikott av israelske varer og tjenester som er produsert på Vestbredden. Bystyret oppfordrer samtidig byens innbyggere og Stortinget til samme form for boikott. I 2005 ble et mer generelt boikottvedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune rettet mot Israel avvist som lovstridig av Stoltenberg-regjeringen.
Hvordan ser utenriksministeren på vedtaket i Trondheim kommune?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen har ikke tro på at boikott vil fungere som politisk virkemiddel i konflikten mellom israelerne og palestinerne. Boikott skaper avstand, og regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten. Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelerne og palestinerne, og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parter.
Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser, herunder på handelsrettens område. På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.