Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:304 (2016-2017)
Innlevert: 25.11.2016
Sendt: 25.11.2016
Besvart: 01.12.2016 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva vil dei praktiske konsekvensane vera om ikkje Stortinget vedtek eit statsbudsjett for 2017 innan utgangen av dette året?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det følger av Grunnloven og Bevilgningsreglementet at statsbudsjettet gjelder for ett kalenderår om gangen. Statsforvaltningen vil ha begrensede muligheter til å bruke av statens midler dersom det ikke foreligger budsjettvedtak for det aktuelle budsjettåret. En vil derfor måtte få nødvendige fullmakter fra Stortinget til å håndtere situasjonen inntil budsjettvedtak fra Stortinget foreligger.