Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:453 (2016-2017)
Innlevert: 21.12.2016
Sendt: 21.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Frank Bakke-Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva er status i dei pågåande tingingane med EU om handel med landbruksvarer (art.19)?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Den fjerde forhandlingsrunden i de pågående artikkel 19 forhandlingene fant sted i Oslo 22. november i år.
Utviklingen i handelen med landbruksprodukter mellom partene viser en fortsatt jevn økning i vår import fra EU fram til og med oktober i år. Også norsk eksport til EU av landbruksprodukter øker, men fra et betydelig lavere utgangspunkt.
Partene gjennomgikk på det seneste møtet sine respektive posisjoner i forhandlingene. Det er fortsatt avstand mellom partene. Det er avtalt ny forhandlingsrunde tidlig neste år. Endelig dato for denne er ikke fastsatt. Av forhandlingsmessige hensyn er det ikke mulig å gå nærmere inn på substansen i forhandlingene.
Det er fortsatt for tidlig å si når en avtale vil kunne sluttføres. En ferdig avtale vil bli forelagt Stortinget. Stortingets organer vil bli holdt underrettet i den videre forhandlingsprosessen.