Skriftlig spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:457 (2016-2017)
Innlevert: 23.12.2016
Sendt: 23.12.2016
Besvart: 23.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kristin Ørmen Johnsen (H)

Spørsmål

Kristin Ørmen Johnsen (H): Det er nå kjent at Nordland fylkeskommune har takket nei til en løsning der de har ansvar for å levere svar på helsespørsmål gjennom Klara Klok sitt fagpanel.
Hvordan vil tjenesten til ungdom nå bli sikret slik at de fortsatt får svar fra helsepersonell digitalt?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten er kjent med har regjeringen foreslått, i tråd med Ungdomshelsestrategien #Ungdomshelse, at det digitale helseinformasjonstilbudet til ungdom sees i en større sammenheng og samordnes. Fra 2017 har vi derfor tatt initiativ til at tilbudet om en anonymisert spørsmål- og svartjeneste for helseinformasjon integreres på plattformen Ung.no. Ung.no er i dag Norges største nettsted for ungdom og leverer kvalitetssikrede svar på det meste ungdom lurer på. Gjennom en samordning ønsker vi å tilby ungdom en dør inn til offentlige informasjonstjenester, hvor anonyme helsespørsmål kan besvares over samme plattform som spørsmål om kjærlighet og skolevalg. Dette er i tråd med ungdoms egne ønsker, hvor et mer koordinert tilbud etterspørres.
Det har vært mitt ønske at Klara Klok med sin kompetanse og erfaring skulle være en del av denne prosessen og samordningen videre. Nordland fylkeskommune har bidratt i forarbeidet til en slik samordning, men som representanten skriver har fylkeskommunen nå takket nei til å stå som leverandør av det helsefaglige innholdet på Ung.no. Jeg har derfor, i samråd med Barne- og likestillingsministeren, bedt Helsedirektoratet sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å gjøre nødvendige tiltak for å sikre at Ung.no kan tilby ungdom helsesvar fra og med nyttår.
En viktig forutsetning for å sikre at helsesvar holder nødvendig kvalitet, er at kvalifisert helsepersonell med klinisk erfaring fra arbeid med målgruppen står for de faglige svarene. Direktoratene har de siste dagene etablert kontakt med 30 fagpersoner som til sammen representerer alle relevante faggrupper, og som samtidig ivaretar en god geografisk spredning. Samtlige av disse har vært del av fagpanelet til Klara Klok, og jeg er glad for at man på denne måten kan bygge videre på den faglige kompetansen som Klara Klok har representert. Med disse fagpersonene på plass vil Ung.no kunne svare på helsefaglige spørsmål fra 1. januar, og ungdoms tilbud om digital helseinformasjon er sikret.